Är du redo att klimatbanta?

ClimateHero är en digital start-up vars mål är att hjälpa planetens invånare att förstå och banta sin klimatpåverkan.

Att beräkna ditt klimatavtryck görs snabbt och enkelt genom att svara på frågor i tre kategorier: Bostad, Resor och Konsumtion.

Klimatavtrycket mäts i koldioxidekvivalenter (CO2e) som tar hänsyn till att olika växthusgaser (koldioxid, kväveoxid, metan etc.) har olika stark växthuseffekt.

När testet är klart jämförs ditt resultat med snittsvensken (9 ton CO2e per år) och världssnittet (5 ton CO2e/år) och du får smarta tips tips på vägen mot att bli en klimathjälte (<2 ton CO2e/år).

Det tar cika 5 minuter att svara på frågorna och se ditt resultat och sedan ytterligare cirka 10 minuter att gå igenom klimattipsen och avlägga klimatlöften (frivilligt).


ClimateHero erbjuder även möjligheten att klimatkompensera ditt klimatavtryck.

Vet du redan hur stort ditt klimatavtryck är och vill kompensera det?
Välj då den profil som stämmer in på dig:

 1. Klimathjälte ( <2 ton CO2e per år)
 2. Klimatkompis ( 2-5 ton CO2e per år)
 3. Klimatfifflare (5-9 ton CO2e per år)
 4. Klimatbov ( >9 ton CO2e per år)

Vanliga frågor

ClimateHero klimatkalkylator beräknar ditt klimatavtryck i enheten koldioxidekvivalenter (CO2e). Det är den gängse enhet som klimatforskningen använder för att hantera att olika växthusgaser har olika stark växthuseffekt. Exempelvis har ett ton metan samma klimatpåverkan som 25 ton koldioxid. Alltså motsvarar ett ton metan 25 ton koldioxidekvivalenter (CO2e).

ClimateHero använder ett trettiotal olika publika källor för att beräkna ditt klimatavtryck. Baserat på dessa källor och hur du svarar i klimatkalkylatorn så kan vi estimera ditt klimatavtryck utifrån din privatkonsumtion, vilket i snitt är 9 ton CO2e per person och år i Sverige.

I detta exkluderas dock ca 2 ton per år som är förknippat med offentliga investeringar och konsumtion som finansieras med skattemedel (ex vägar, sjukhus, skolor), då det inte är något du som privatperson direkt kan påverka genom ändrade levnadsvanor. Om man tar hänsyn till detta skulle alltså snittsvenskens konsumtionsavtryck vara 11 ton CO2e per år.

Det är viktigt att ditt klimatavtryck beräknas så korrekt som möjligt. Men för oss är det är ännu viktigare att du snabbt och enkelt att beräkna ditt avtryck och att ta del av de viktiga insikter som testet ger. Klimatberäkningen innehåller därför flera generella antaganden, vilket gör att antalet frågor kan begränsas och klimatavtrycket beräknas på 5 minuter. Som tumregel har vi valt att exkludera/förenkla frågor om utfallet är mindre än 0,1 ton CO2e per år.

Ditt klimatavtryck skall alltså inte tolkas som exakt på decimalen. Men däremot kommer du med allra största sannolikhet hamna i rätt kategori av de fyra arketyper vi använder för att gestalta klimatavtrycket (Klimathjälte, Klimatkompis, Klimatfifflare, Klimatbov).

Då ClimateHero har som mål att hjälpa hela planetens invånare att klimatbanta så använder vi i möjligaste mån datakällor som är internationellt gångbara, men kompletterar med landspecifika data där det är nödvändigt.

Klicka här för att se en förteckning av de datakällor som klimatkalkylatorn bygger på.

Med klimatkompensering menas att du neutraliserar ditt eget klimatavtryck genom att minska andras utsläpp. Det är ett smart sätt att ta ansvar för de koldioxidutsläpp som du själv orsakar, men inte har lyckats banta genom förändringar i din egen livsstil.

Pengarna du betalar investeras i klimatpositiva projekt, som inte hade blivit till utan finansiering från klimatkompenseringen. Klimatprojekten sker oftast i utvecklingsländer, där fokus är på at byta ut fossila bränslen mot förnybar energi, såsom som sol- och vind-anläggningar eller på att fånga upp koldioxid genom att bevara eller plantera skog.

De största koldioxidutsläppen globalt kommer idag från förbränning av fossila bränslen för el och uppvärmning. I Sverige har vi kommit förbi det stadiet och har en mycket klimatvänlig el-mix baserad på vatten-, vind-, sol- och kärnkraft. Det är därför mycket mer effektivt att installera solceller i utvecklingsländer som fortfarande är beroende av kol och olja, än att exempelvis installera solceller på ditt eget tak i Sverige.

Samtidigt fungerar klimatkompensering i utvecklingsländer även som en effektiv välgörenhet, då det bidrar till förbättrad hälsa och minskad fattigdom för planetens mest utsatta invånare.

ClimateHero jobbar enträget med att leta upp, analysera och investera i de absolut mest effektiva klimatkompenseringsprojekten som finns. Med det menar vi klimatprojekt som bäst optimerar:
 • Klimatnyttan - hur många ton CO2e som elimineras.
 • Risken - hur säkert det är att utlovade klimatförbättringar uppnås eller överträffas.
 • Kostnadseffektiviteten - vilken kostnad per ton som krävs för att uppnå klimatnyttan.
 • Sociala förbättringar - hur projekten förbättrar livet för människor i utvecklingsländer.
Vi söker proaktivt efter nya klimatprojekt och analyserar, granskar och utvärderar varje projekt enligt dessa parametrar. 

ClimateHero investerar enbart i klimatprojekt som klarar marknadens allra tuffaste granskningskrav. Det innebär investeringar i projekt med certifieringen CDM (som FN står bakom) och Gold Standard (som stöttas av bl.a. Greenpeace och WWF).

Genom att vi investerar i en portfölj flera utvalda projekt som alla klimathjältar delar på så blir det även en riskspridning som är betydligt säkrare än om du som individ väljer ut ett enskilt projekt. Det är samma logik som att det är mindre riskfyllt att investera i en aktiefond än att köpa en enskild aktie.

Men även om man hittar de absolut bästa projekten på marknaden och sprider risken mellan olika projekt så finns det självklart alltid en risk att enskilda projekt inte uppnår utlovad klimatnytta.

För att vara 100% säkra att vi neutraliserar hela ditt klimatavtryck så kompenserar vi därför dubbelt så många ton som ditt beräknade avtryck visar. Så även om något klimatprojekt mot förmodan inte skulle uppnå utlovad klimatnytta eller om du ibland behöver göra en oundviklig flygresa, så gör dubbleringsprincipen att du helt säkert lever klimatneutralt.

Dina pengar investeras i en porfölj av klimatprojekt som ClimateHero har valt ut för att ge största möjliga klimateffekt per krona. Klicka här för att läsa om de klimatprojekt vi hittills har investerat i. Vi lägger kontinuerligt till nya projekt i listan i takt med att vi växer.

Klimatkompensering varierar mycket i pris mellan projekt, beroende på typ av certifiering, hur stor volym som handlas, samt tillgång och efterfrågan. ClimateHero klimatkompenserar stora volymer åt alla våra anslutna klimathjältar och optimerar hela tiden en portfölj av olika klimatprojekt som alla klimathjältar delar på. Därför kan vi erbjuda ett stabilt pris över tid, även fast nya klimatprojekt tillkommer och avslutas.

Månadsavgiften baseras på ditt beräknade klimatavtryck, i fyra kategorier:

 1. Klimathjälte (<2 ton CO2e) - 25 kr /månad
 2. Klimatkompis (2-5 ton CO2e) - 45 kr / månad
 3. Klimatfifflare (5-9 ton CO2e) - 75 kr / månad
 4. Klimatbov (>9 ton CO2e) - 115 kr/ månad

Din betalning är säker. Den hanteras i krypterad form av Stripe som är världens tredje största betalningsleverantör som är etablerat i 120 länder och hanterar flera miljoner transaktioner varje dag. Dina kreditkortsuppgifter är aldrig synliga för ClimateHero eller tredje part.

ClimateHero's mål är att avvärja klimathotet genom att utbilda och hjälpa planetens invånare att banta sina klimatavtryck. Vi tror att detta uppdrag utförs bättre i formatet av en snabbväxande digital start-up, än genom ytterligare en ideell miljöorganisation.

ClimateHero är helt politiskt och ideellt obundna, och är därmed inte beroende av några bidrag eller någon annans agenda för att utveckla tjänsten. Istället har ClimateHero aktiebolag som bolagsform och har som delmål att generera egna intäkter. Intäkterna återinvesteras i verksamheten, för att utveckla tjänsten och finansiera marknadsföring för att få fler människor att förstå och banta sin klimatpåverkan.

ClimateHero drivs av ett gäng miljömedvetna entreprenörer med ett gemensamt kall att försöka avvärja vår generations ödesfråga. Den första tjänsten som har lanserats för att möta det kallet är ClimateHero klimatkalkylator, vars syfte är att hjälpa planetens invånare att enkelt förstå sin klimatpåverkan och ta smarta steg för att minska den.

Tjänsten drivs genom Climate Hero AB (org nr 556815-2754) som grundades 2017 och utvecklas just nu på den svenska marknaden. Sedan följer internationell expansion, för att nå ut till så stor del av planetens invånare som möjligt.

Företagets grundare, huvudfinansiär och styrelseordförande är Robert Sabelström, som har 10+ års erfarenhet av att jobba med digital innovation och hållbarhetsfrågor. Idén till ClimateHero föddes när Robert jobbade med miljöfrågor i Polen och på nära håll fick se de negativa effekterna av ett bristfälligt återvinningssystem och storskalig kol-förbränning.

Här är huvudpunkterna i avtalet som gäller för användning av ClimateHero klimatkalkylator och klimatkompensering:

 • Med ClimateHero klimatkalkylator kan du snabbt och enkelt beräkna ditt klimatavtryck och få hjälp att banta det, dels genom livsstilsförändringar och dels genom klimatkompensering.
 • Ifall du väljer att klimatkompensera med ClimateHero så dras en fast avgift enligt prislista från ditt kreditkort varje månad, vilket kompenserar ditt beräknade klimatavtryck till 200%.
 • Du kan närsomhelst uppdatera eller avsluta ditt klimatkompenseringsabonnemang, med 1 månads uppsägningstid.
 • ClimateHero strävar efter att bibehålla stabila låga priser för klimatkompensering. Prisjusteringar sker maximalt en gång per kalenderår och enbart ifall marknadssituationen för klimatprojekt kraftigt förändras.
 • Du får emellanåt e-mail från ClimateHero med nyheter och klimatsmarta tips. I varje mejl finns en länk där du enkelt kan avregistrera dig från fler mejl.
 • ClimateHero behandlar dina personuppgifter med respekt och delar dem inte med tredje part, undantaget specifika fall där det krävs för att leverera ClimateHeros egna tjänster eller för att följa lagar och regler.

Hela användaravtalet kan du se här: https://klimatkompensera.climatehero.se/anvandaravtal/

Vi nås på mejladress hello@climatehero.se eller via vår Facebooksida.

Vi svarar (nästan) alltid inom 24 timmar.